ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -
Έκδοση Τρίτη: Ενημερώθηκε τον Ιούνιο του 2021

Στη Celestyal Cruises οι πρώτες μας προτεραιότητες είναι η συμμόρφωση, η περιβαλλοντική προστασία και η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών, του πληρώματος και των κοινοτήτων, που επισκεπτόμαστε.Ξέρουμε ότι οι κρουαζιέρες στον καιρό του Covid-19 και μετά απαιτούν προσαρμογές των τυπικών διαδικασιών μας.
Ως εκ τούτου, μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις με τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς κυβερνήσεις και οργανισμούς υγείας, επιδημιολόγους, καθώς και με τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA), συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα νέα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να εξακολουθείτε να κάνετε κρουαζιέρες μαζί μας με σιγουριά και εμπιστοσύνη.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε μερικά από τα πιο πρόσφατα και σημαντικά μέτρα, που πρόκειται να εφαρμόσουμε, πέραν των πρωτοκόλλων που μπορεί να συσταθούν εφεξής και μέχρι την ανακοίνωση της ημερομηνίας αναχώρησης των κρουαζιέρων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ποιος μπορεί να κάνει κράτηση κρουαζιέρας με τη Celestyal Cruises;

Επιβάτες κάθε εθνικότητας και διαμονής μπορούν να κάνουν κράτηση.
Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για να εισέλθουν στη χώρα επιβίβασης.

Απαιτούνται επιπλέον ταξιδιωτικά έγγραφα, λόγω του COVID-19;

Οι ταξιδιωτικές προϋποθέσεις αλλάζουν διαρκώς και διαφέρουν ανάμεσα σε λιμάνια και χώρες επιβίβασης.
Σιγουρευτείτε ότι έχετε επικοινωνήσει με την αντίστοιχη Πρεσβεία/Προξενείο της χώρας επιβίβασης, τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή ανατρέξτε στον ιστότοπο της Celestyal Cruises στο Celestyal.com, προκειμένου να λάβετε την πιο πρόσφατη πληροφόρηση.

Επί του παρόντος, κάθε επιβάτης οφείλει να παράσχει τα κάτωθι:

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
 • Αρνητικό τεστ PCR έως 48 ώρες πριν την επιβίβαση για όλους τους επιβάτες άνω των 6 ετών συμπεριλαμβανομένων των επιβατών που έχουν εμβολιαστεί.
 • Πλήρως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Υγείας της Celestyal Cruises έως 24 ώρες πριν την επιβίβαση.
 • Επιπροσθέτως των τυπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο ή ταυτότητα, εφόσον ισχύει), ενδεχομένως να απαιτείται θεώρηση Σένγκεν πολλαπλών εισόδων, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής σας.
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ
 • Για τις πιο πρόσφατες προϋποθέσεις σχετικά με τον COVID-19, συμβουλευτείτε το προξενείο της χώρας επιβίβασης.
 • Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο ιστότοπο, για να αναζητάτε τις πιο πρόσφατες ταξιδιωτικές προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα κάθε χώρας: https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις, σχετικές με τον COVID-19, θα απαγορεύεται η επιβίβαση επιβάτη;

Η επιβίβαση ενδέχεται να απαγορευτεί στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Θετικό τεστ PCR για COVID-19
 • Μη συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφάλειας και υγείας, και τα πρωτόκολλα COVID-19 πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.
 • Μη παροχή εγγράφων, όπως αναφέρονται στο στοιχείο 2 παραπάνω.
 • Μη παροχή ειλικρινών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο υγείας.
 • Συμπτώματα COVID-19.

Απαιτείται εμβόλιο κατά του COVID-19 για να κάνω κρουαζιέρα;
Ποια έγγραφα λαμβάνονται ως απόδειξη εμβολιασμού;
Πόσο χρόνο, πριν το ταξίδι, πρέπει να έχω κάνει το εμβόλιο;

Το εμβόλιο δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε κρουαζιέρα.

Ανεξαρτήτως του εμβολίου ή της κατάστασης ανοσίας, απαιτείται αρνητικό τεστ PCR έως 72 ώρες πριν την επιβίβαση για όλους τους επιβάτες.

Εντούτοις, οι επιβάτες με αποδεδειγμένο εμβολιασμό (τελευταία δόση τουλάχιστον 14 μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης) θα πρέπει να το δηλώνουν στο Ερωτηματολόγιο Υγείας.
Υπάρχουν υγειονομικοί περιορισμοί ή περιορισμοί προϋπαρχουσών παθήσεων, λόγω του COVID-19, για τους επιβάτες της κρουαζιέρας;

Οι επιβάτες που υποφέρουν από οξείες ή χρόνιες παθήσεις οφείλουν να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, πριν πραγματοποιήσουν μια κρουαζιέρα ή πριν κάνουν ταξιδιωτικές ετοιμασίες.

Τι θα συμβεί σε κρουαζιέρα που έχει ήδη πληρωθεί, αν ένας επιβάτης εμφανίσει θετικό τεστ για COVID-19 πριν την κρουαζιέρα και δεν μπορεί να συμμετάσχει;

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν μαζί στην ίδια καμπίνα θα έχουν πλήρη επιστροφή χρημάτων επί αποδείξει ενός πιστοποιητικού σε θετικό τεστ για COVID.
Για τους υπόλοιπους επιβάτες της ίδιας ταξιδιωτικής παρέας, προσφέρεται πίστωση για μελλοντική κρουαζιέρα 100%, αν επιλέξουν να μην ταξιδέψουν.

Απαιτείται δήλωση απαλλαγής από COVID-19 ή άλλο νομικό έγγραφο, πριν την επιβίβαση στο πλοίο;

Επιπλέον των όρων κράτησης ή της σύμβασης εισιτηρίου κρουαζιέρας, που όλοι οι επιβάτες οφείλουν να αποδεχτούν — οι επιβάτες θα απαιτείται να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μετάδοση παθογόνων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και σε εκδρομές ή άλλες χερσαίες εμπειρίες στους προορισμούς μας, καθώς και να συμφωνούν με τη συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές υγείας και ασφάλειας κάθε στιγμή.
Η μη συμφωνία με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή η μη αποδοχή των απαραίτητων υγειονομικών παραδοχών θα οδηγεί σε απαγόρευση της επιβίβασης και στην ανικανότητα του επιβάτη να συμμετέχει σε εκδρομές και χερσαίες εμπειρίες.

Ποια έξοδα καλύπτονται, αν ένας επιβάτης βρεθεί θετικός στον COVID-19 κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας

Τα έξοδα σχετικά με τα τεστ COVID-19 εν πλω, την απομόνωση στο πλοίο και την ιατρική θεραπεία για COVID εν πλω παρέχονται δωρεάν.
Κάθε άλλο κόστος αναλαμβάνεται από τον επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων και των παράκτιων, και γι’ αυτόν τον λόγο συστήνουμε ταξιδιωτική ασφάλεια για κάθε επιβάτη με ιατρική κάλυψη και κάλυψη για COVID, ακύρωση και περικοπή των διακοπτών για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και όχι μόνο της κρουαζιέρας.

Αν ένας επιβάτης που ακολουθεί τα πρωτόκολλά μας εμφανιστεί θετικός κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας και απαιτηθεί να μπει σε καραντίνα εν πλω, αποχωρήσει από το πλοίο εν μέσω της κρουαζιέρας ή απαγορευτεί να επαναεπιβιβαστεί, ο ίδιος (και όσοι διαμένουν στην ίδια καμπίνα ή θεωρηθούν ως στενές επαφές) θα λάβουν μια αναλογική επιστροφή χρημάτων για το ποσοστό της τιμής της κρουαζιέρας που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Κάθε απαιτούμενη χερσαία καραντίνα για αυτόν τον επιβάτη (και την άμεση ταξιδιωτική του συντροφιά, που διαμένει στην ίδια καμπίνα ή θεωρείται στενή επαφή) θα διευθετείται από τη Celestyal σε κατάλληλα, δημοσίως χορηγούμενα και καθορισμένα ξενοδοχεία καραντίνας ή/και ιατρικές εγκαταστάσεις, το κόστος των οποίων θα καλύπτεται από το Ελληνικό κράτος κατά την τιμολογιακή του πολιτική.

Κάθε επιπρόσθετο κόστος που προκαλείται από τους επιβάτες για την ασφαλή επιστροφή στην πατρίδα ή για την ακύρωση άλλων ταξιδιωτικών στοιχείων, θα καλύπτεται από τον επιβάτη και γι’ αυτό συστήνουμε την ταξιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψη αυτών των περιπτώσεων.

Αν οι επιβάτες πρόκειται να διαμείνουν μερικές μέρες στην Ελλάδα, πριν την κρουαζιέρα και το τεστ PCR τους έχει λήξει, διαθέτει η Celestyal συμφωνία με τοπικό ιατρικό κέντρο για τη διεξαγωγή νέου τεστ PCR;
Ποιον βαρύνει το κόστος;

Ναι, η Celestyal έχει διασφαλίσει μια συμφωνία με τοπικό ιατρικό κέντρο για τη διεξαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένου τεστ PCR με κόστος 45,00 ευρώ ανά επιβάτη – αυτό το κόστος θα βαρύνει τον επιβάτη και θα πληρώνεται απευθείας στην κλινική.
Στοιχεία επικοινωνίας για ραντεβού στο ιατρικό κέντρο:

Crossborder Med Care

Call center: +30 210 700 1000

[email protected]

Website: www.crossbordermedcare.com

Γίνονται αποδεκτά τα self-tests για επιβίβαση;

Τα αυτοχορηγούμενα rapid τεστ δεν θα γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση στα πλοία, μόνο πλήρη τεστ PCR με διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
Προς διευκρίνιση, η περίοδος εγκυρότητας των 72 ωρών ξεκινά από τη στιγμή που γίνεται το τεστ και όχι από τη στιγμή ειδοποίησης για το αποτέλεσμα.

Κατά την επιστροφή στο βασικό λιμάνι στο τέλος της κρουαζιέρας, ποια είναι τα διαθέσιμα πλάνα για τους επιβάτες που πρέπει να έχουν κάνει τεστ PCR, προκειμένου να μεταβούν αεροπορικώς προς την πατρίδα τους και ποιο είναι το κόστος;

Το τεστ PCR θα διατίθεται στα βασικά λιμάνια αποβίβασης για όσους επιβάτες υποχρεούνται να κάνουν τεστ PCR είτε για να συνεχίσουν το ταξίδι τους είτε για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Το κόστος είναι 45,00 ευρώ ανά άτομο και βαρύνει τον επιβάτη.
Τα αποτελέσματα θα στέλνονται απευθείας στον επιβάτη με email ή μήνυμα κειμένου από την κλινική εντός 10 ωρών.
Για επιβάτες με άμεσες ταξιδιωτικές κρατήσεις μετά την αποβίβαση θα διατίθενται τεστ PCR εν πλω με κόστος 60,00 ευρώ ανά άτομο.
Έχει διαμορφωθεί αποκλειστικός χώρος διεξαγωγής των τεστ, τα οποία θα χορηγούνται από την εκπαιδευμένη, πολυμελή ιατρική μας ομάδα εν πλω.
Απαιτείται ραντεβού, που μπορεί να προγραμματιστεί, καλώντας το Γραφείο Πληροφοριών Επιβατών εν πλω.

Πού βρίσκονται η ενημερωμένη Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Επιβατών και η Πολιτική Άρνησης Μεταφοράς;
Ποιος είναι ο ορισμός της ταξιδιωτικής συντροφιάς;

Ο όρος «ταξιδιωτική συντροφιά» μπορεί να περιλαμβάνει επιβάτες που ταξιδεύουν στην ίδια καμπίνα ή με την ίδια κράτηση, καθώς και επιβάτες που θεωρούμε ότι σχετίζονται νομικά ή κοινωνικά, ή έχουν άμεση σχέση με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά το ταξίδι, και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Ένας επιβάτης δεν ενδιαφέρεται πια να κάνει την κρουαζιέρα, αφού διάβασε τις νέες πολιτικές και διαδικασίες υγείας.
Ποιες είναι οι επιλογές του;

Λυπούμαστε που αντιμετωπίζετε αυτήν την κατάσταση.
Με την ευέλικτη πολιτική κρατήσεών μας, επιτρέπεται η ΔΩΡΕΑΝ ακύρωση έως και 90 ημέρες πριν από την αναχώρηση.
Ως επιπλέον στοιχείο της ευελιξίας, έχετε το δικαίωμα να προσαρμόσετε την ημερομηνία του ταξιδιού σας έως και 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Υπόκειται σε διαθεσιμότητα και οποιαδήποτε διαφορά στον ισχύον ναύλο.

Λόγω της έλευσης της καλοκαιρινής περιόδου, θα προσαρμοστεί η ημερομηνία τελικής εξόφλησης;

Επί του παρόντος, η τελική ημερομηνία εξόφλησης παραμένει αμετάβλητη, στις 30 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Μπορεί ένας επιβάτης να επιβιβαστεί στο πλοίο σε μελλοντικό λιμάνι ανεφοδιασμού, αν του απαγορευτεί η επιβίβαση;

Αν η επιβίβαση απαγορεύτηκε για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο στοιχείο 3, οι επιβάτες δεν μπορούν να επιβιβαστούν.

Θα υπάρξει ξεχωριστό check-in και σαλόνι για τους επιβάτες των Σουιτών;

Διατίθεται ξεχωριστό check-in στα τερματικά για τους επιβάτες Σουιτών.
Δεν διατίθεται σαλόνι στο τερματικό του λιμανιού.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την επιβίβαση στο πλοίο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα;

Λαμβάνοντας υπόψη τους τρέχοντες περιορισμούς και τους διαδοχικούς χρόνους αφίξεων, αναμένουμε ότι η διαδικασία επιβίβασης θα διαρκέσει τον τυπικό χρόνο που απαιτείται.

Υφίστανται νέες συστάσεις ή περιορισμοί στις αποσκευές;

Οι αποσκευές συνεχίζουν να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται από το τερματικό του λιμανιού, ως συνήθως.
Πριν την μεταφόρτωσή τους στο πλοίο, όλες οι αποσκευές θα αποστειρώνονται.
Αυτή η διαδικασία δεν επηρεάζει τους επιβάτες.
Διασφαλίστε ότι οι αποσκευές σας έχουν ευδιάκριτα διακριτικά, καθώς και τις ετικέτες αποσκευών που παρέχονται από την εταιρεία.

Αν ένας επιβάτης δεν νιώθει καλά, λίγες μέρες πριν την κρουαζιέρα;

Αν νιώσετε άρρωστοι λίγες μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης της κρουαζιέρας, συστήνεται να μην ταξιδέψετε, αλλά να επικοινωνήσετε με εμάς ή το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο, για να επαναπρογραμματίσετε το ταξίδι σας.

Μπορώ να αποβιβαστώ από το πλοίο μόνος μου, αν έχω εμβολιαστεί ή αν έχω αρνητικό τεστ PCR;

Προς το παρόν, για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία και συμμόρφωση με τα τοπικά πρωτόκολλα υγείας για την προστασία των επιβατών μας, του πληρώματος και των τοπικών κοινοτήτων, συνιστούμε στους επιβάτες μας να συμμετέχουν στις εκδρομές που οργανώνονται από το πλοίο.

Οι οργανωμένες εκδρομές λειτουργούν εντός ενός ελεγχόμενου προγράμματος με την πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας της Celestyal και των προορισμών, συμπεριλαμβανομένης της συχνής απολύμανσης των λεωφορείων και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι ξεναγοί και οι  οδηγοί έχουν προβεί σε τεστ COVID.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποβιβαστείτε μόνοι σας στους προορισμούς, αλλά πρέπει να διασφαλίσετε την αυστηρή τήρηση των τοπικών πρωτοκόλλων υγείας ανά πάσα στιγμή, όπως η κοινωνική απόσταση και η μάσκα.

Το προσωπικό θα είναι εμβολιασμένο;

Όλα τα μέλη του προσωπικού θα έχουν αρνητικό τεστ PCR, πριν την αναχώρηση από την πατρίδα τους με προορισμό το πλοίο.

Ένα δεύτερο τεστ PCR θα λάβει χώρα, πριν την επιβίβασή τους εν πλω.
Αφού επιβιβαστούν, θα παραμείνουν σε απομόνωση για 7 ημέρας, στο τέλος των οποίων θα διεξαχθεί ένα τρίτο τεστ PCR.

Επιπροσθέτως, γίνονται προσπάθειες για τον εμβολιασμό όλων των μελών του προσωπικού.

Διαδικασία αποβίβασης στους ενδιάμεσους λιμένες απόπλου και ειδικά στη Σαντορίνη (λέμβοι μεταφοράς, χωρητικότητα τελεφερίκ)

Θα υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες, μόλις οριστικοποιηθούν.
Εντούτοις, η Σαντορίνη ακολουθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας, όπως απαιτείται.

Τι πρέπει να κάνω, για να συμμορφωθώ με τα Πρωτόκολλα Ασφαλείας της Celestyal Cruises έναντι του COVID-19;

 • Ακολουθείτε αυστηρά τις απαιτήσεις για κάλυψη του προσώπου σε όλους τους δημόσιους χώρος, εκτός από τις καμπίνες, όταν κάθεστε για φαγητό ή ποτό στα μπαρ και στα εξωτερικά καταστρώματα.
 • Τηρείται με υπευθυνότητα τη σωματική απόσταση του 1,5 μέτρου από συνταξιδιώτες στα τερματικά των λιμανιών, εν πλω και κατά τη διάρκεια εκδρομών.
 • Ακολουθείτε τις οδηγίες και τους περιορισμούς του πληρώματος σχετικά με τον αριθμό των επιβατών σε ασανσέρ, καταστήματα και άλλα σημεία συγκέντρωσης.
 • Αποφύγετε τις ουρές, όπου είναι δυνατόν.
  Καλείτε τη ρεσεψιόν και το Γραφείο εκδρομών αντί να μένετε στην ουρά.
  Ανατρέξτε στο καθημερινό σας πρόγραμμα για πιθανές παραδόσεις αγορών στην καμπίνα σας.
 • Πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι και ζεστό νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την επιστροφή σας στο πλοίο είτε μετά από εκδρομή είτε μετά από.
 • Αποφύγετε να αγγίζετε χειρολαβές, πόμολα και να κάνετε χειραψίες.
 • Απολυμαίνετε τα χέρια σας τακτικά.
 • Σταθμοί απολύμανσης χεριών θα υπάρχουν σε σημεία υψηλής συγκέντρωσης σε όλο το πλοίο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρειάζομαι ταξιδιωτική ασφάλεια, για να κάνω την κρουαζιέρα;

Συστήνεται έντονα ιατρική ασφάλεια κατά COVID-19, ασφάλεια ακύρωσης και ταξιδίου καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας και του ταξιδίου, από τη στιγμή αναχώρησης από το σπίτι σας μέχρι τη στιγμή της επιστροφής, την οποία θα προμηθεύεστε είτε από τη Celestyal Cruises είτε από άλλον ασφαλιστικό πάροχο.

Αν διαθέτω ασφάλεια από άλλον πάροχο, πώς μπορώ να ελέγξω ότι η ασφάλεια καλύπτει τους κινδύνους από τον COVID-19;

Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ασφαλιστικό τους πάροχο και να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν την πολιτική κάλυψης που διαθέτουν πριν την έναρξη του ταξιδίου.

Αν έχετε προμηθευτεί την ασφάλειά σας από τη Celestyal Cruises, συμβουλευτείτε είτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τη Celestyal Cruises για αποσαφήνιση της κάλυψης.

Διαθέτουμε έναν αριθμό επιλογών πολιτικής που προσφέρουν διάφορα επίπεδα κάλυψης.

Χρειάζεται να κατέχω ένα αντίγραφο της ασφαλιστικής μου πολιτικής κατά την κρουαζιέρα;

Ναι, συστήνεται πάντα να έχετε μαζί σας την ταξιδιωτική σας ασφάλεια είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή, σε περίπτωση άσκησης αξίωσης.

Τι θα συμβεί αν δεν έχω μαζί μου τα ασφαλιστικά έντυπα;
Θα μπορώ να επιβιβαστώ;
Σας συστήνουμε να έχετε αυτά τα έγγραφα μαζί σας σε περίπτωση που σας ζητηθεί να τα παρουσιάσετε ή να κάνετε μια αξίωση.
Ωστόσο, καθώς η ταξιδιωτική ασφάλεια συστήνεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική, δεν απαιτείται να παρουσιάσετε την απόδειξή της, προκειμένου να επιβιβαστείτε για την κρουαζιέρα σας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝ ΠΛΩ

Τα συστήματα εξαερισμού των πλοίων της Celestyal Cruises.
Είναι ο αέρας ασφαλής στο πλοίο;

 • Τα πλοία της Celestyal είναι εξοπλισμένα με προηγμένες τεχνολογίες για την εξάλειψη της επιμόλυνσης, όπως καταδεικνύεται από τα Ευρωπαϊκά Πρωτόκολλα Υγειών Πυλών/Υγιεινής των Πλοίων (αντίστοιχο του CDC).
 • Σύστημα εξαερισμού με 100% χρήση εξωτερικού καθαρού αέρα χωρίς ανακύκλωση αέρα
  Συστήματα φιλτραρίσματος HEPA για εξαερισμό σε κύρια σημεία, όπως ιατρικά κέντρα και ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια απομόνωσης.
 • Απολύμανση ATMOS στα συστήματα εξαερισμού σε όλα τα κοινόχρηστα σημεία.

Ποια είναι τα ενισχυμένα ιατρικά μέτρα της Celestyal Cruises;

 • Μια κατάλληλη ομάδα εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού προστέθηκε στους ήδη υπάρχοντες έμπειρους ιατρούς και νοσοκόμες εν πλω, που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση μιας ευρείας γκάμας ιατρικών καταστάσεων.
 • Ενισχυμένα ιατρικά κέντρα εν πλω με δυνατότητες εντατικής φροντίδας, προσαρμοσμένες σε βέλτιστες πρακτικές ελέγχου λοιμώξεων.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού εν πλω για τις πιο πρόσφατες πρακτικές κλινικής φροντίδας στη διαχείριση του COVID-19.
 • Δυνατότητες ελέγχου με τεστ PCR για COVID-19 με αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα ενισχυμένα μέτρα απολύμανσης της Celestyal Cruises;

 • Μέθοδοι συχνής απολύμανσης με εγκεκριμένα απολυμαντικά ενάντια στον κορονοϊό και άλλα μικρόβια.
 • Όλοι οι χώροι απολυμαίνονται πολλές φορές την ημέρα, σύμφωνα με πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης, που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών.
 • Εκτεταμένη απολύμανση των μέσων μεταφοράς, εκδρομών και λιμενικών τερματικών σταθμών.
 • Οι σημάνσεις COVID-19 θα υπενθυμίζουν στους επιβάτες να φορούν τις μάσκες τους σε όλους τους δημόσιους χώρους και διαδρόμους, εκτός από όταν τρώνε ή πίνουν, και να διατηρούν τις κοινωνικές αποστάσεις.
 • Οι σημάνσεις COVID-19 θα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες το κατάλληλο πλύσιμο των χεριών και τη συχνή απολύμανσή τους
  Θα διατίθενται συσκευές απολύμανσης σε βασικά σημεία των πλοίων, όπως στις σκάλες και τα ασανσέρ, στις εξωτερικές δημόσιες τουαλέτες, στα καταστήματα, στα μπαρ, στα θέατρα, στη ρεσεψιόν, στα εστιατόρια και στην παιδική ζώνη.
 • Υποχρεωτική καθημερινή θερμομέτρηση σε επιβάτες και προσωπικό.
 • Οι δημόσιοι χώροι και οι χώροι εκδηλώσεων αναδιατάσσονται και μειώνονται προς διατήρηση της κοινωνικής απόστασης του 1,5 μέτρου ανάμεσα στους επιβάτες.
 • Ειδικά σημασμένες διαδρομές για τη διασφάλιση της μονόδρομης ροής ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ για την αποφυγή της διασταύρωσης των επιβατών και τη διατήρηση της κοινωνικής απόστασης.

Θα διατίθεται η υπηρεσία του μπουφέ;

Θα γίνεται χρήση όλων των μπουφέδων αυτοεξυπηρέτησης μόνο από την μία πλευρά, με προσερβιρισμένα πιάτα και με τη βοήθεια προσωπικού.
Ο μπουφές μετατρέπεται προσωρινά σε εστιατόριο με υπηρεσία σερβιρίσματος.

Μπορώ να κάτσω σε τραπέζι με άλλον συνταξιδιώτη;

Για τη διατήρηση της κοινωνικής απόστασης η Celestyal Cruises έχει μειώσει τη χωρητικότητα του εστιατορίου και του μπουφέ, αναδιατάσσοντας τα καθίσματα.
Ενδέχεται να μπορούμε να ικανοποιήσουμε ορισμένα αιτήματα, αλλά οι προσπάθειές μας συγκεντρώνονται στο να κάθονται οι επιβάτες της ίδιας ταξιδιωτικής παρέας μαζί.

Θα διατίθεται η υπηρεσία δωματίου;

Η υπηρεσία δωματίου θα διατίθεται με ανέπαφη παράδοση για την άνεσή σας.

Θα παραμείνουν κλειστοί ορισμένοι χώροι ή εμπειρίες κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας;

Οι περισσότεροι χώροι εκδηλώσεων εν πλω θα παραμείνουν ανοικτοί, λειτουργώντας με προσαρμοσμένα μέτρα προς συμμόρφωση με την κοινωνική απόσταση και άλλα πρωτόκολλα σχετικά με τον COVID-19.
Παρακαλούμε όπως ακολουθείτε τη σχετική σήμανση και καθοδήγηση από το προσωπικό του πλοίου.

Θα λειτουργούν τα σπα και οι πισίνες;

Τα υδρομασάζ θα λειτουργούν είτε ανά άτομο είτε κοινά από άτομα που ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική παρέα.
Για τις πισίνες επιτρέπεται ένα άτομο ανά 15 τ.μ. επιφάνειας νερού.
Στο σπα και στο ινστιτούτο αισθητικής οι επιβάτες και το προσωπικό πρέπει πάντα να φορούν μάσκα.
Οι θεραπείες προσώπου που δεν γίνονται με μάσκα δεν θα διατίθενται.
Οι σάουνες και οι αίθουσες ατμού θα λειτουργούν αυστηρά με κράτηση, λόγω της κοντινής απόστασης των επιβατών.
Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των χώρων με άλλους επιβάτες, που δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική παρέα.

Θα λειτουργήσει η παιδική ζώνη;

Η παιδική ζώνη θα λειτουργεί με μειωμένο αριθμό επιβατών, διασφαλίζοντας την τήρηση της κοινωνικής απόστασης του 1,5 μέτρου.
Αν χρειαστεί, η Celestyal Cruises θα λειτουργήσει τους χώρους παιδικού παιχνιδιού σε εξωτερικό χώρο.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας εν πλω κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας;
Εν πλω: Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, εκτός από τις καμπίνες, το εστιατόριο, κατά την καθιστή κατανάλωση γεύματος, και τα μπαρ, κατά την καθιστή κατανάλωση αλκοόλ.
Δεν είναι υποχρεωτική στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου, εκτός από τις περιπτώσεις που η κοινωνική απόσταση δεν διατηρείται.

Εκτός πλοίου: Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στις λέμβους μεταφοράς, κατά τη διάρκεια των εκδρομών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα τοπικά πρωτόκολλα.

Ποιος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε πούλμαν εκδρομής;
Πώς θα γίνουν οι εκδρομές;

 • Η χωρητικότητα των πούλμαν των εκδρομών καθορίζεται από τη χώρα προορισμού.
 • Επί του παρόντος, η Celestyal θέτει ως πλαφόν τη χωρητικότητα στο 60% για κάθε πούλμαν.
 • Αυτό ενδέχεται να αλλάξει, με βάση την επικρατούσα υγειονομική καθοδήγηση από τις αρχές κατά τη στιγμή της κρουαζιέρας.
 • Όλοι οι συνεργάτες παροχής εκδρομών της Celestyal δεσμεύονται να διεξάγουν τις υπηρεσίες τους με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, διασφαλίζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα απολύμανσης.
 • Η αποβίβαση και όλες οι εκδρομές θα διεξάγονται διαδοχικά σε ομάδες, αποφεύγοντας τον συνωστισμό.
 • Πληροφορίες για τις εκδρομές θα παρέχονται στις τηλεοράσεις σε όλο το πλοίο.
 • Θα εφαρμοστεί αυστηρά η κοινωνική απόσταση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εν πλω για τις εκδρομές.
 • Η υπεύθυνη εφαρμογή της κοινωνικής απόστασης σε λιμάνια, εν πλω και κατά τη διάρκεια των εκδρομών θα εφαρμοστεί μέσω μειωμένης χωρητικότητας, διαδοχικών χρόνων δραστηριοτήτων και ελεγχόμενων ομάδων επιβατών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝ ΠΛΩ

Τι να κάνω, αν αισθανθώ άρρωστος κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας με συμπτώματα τύπου COVID;

Αν ένας επιβάτης νιώσει άρρωστος, πρέπει να καλέσει άμεσα το Γραφείο Πληροφοριών Επιβατών από την καμπίνα του, ώστε να αξιολογηθεί από το ιατρικό προσωπικό με επίσκεψη στην καμπίνα του.

Αν απαιτηθεί, μπορούν να διενεργηθούν τεστ COVID-19 εν πλω με άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς και μια πλειάδα άλλων αξιολογήσεων/μέτρων.

Αυτή είναι μια από τις πολλές ενισχυμένες δυνατότητες των ιατρικών εγκαταστάσεών μας, στις οποίες έχουν προστεθεί γιατροί και νοσοκόμες. Ακόμη, ο εξοπλισμός έχει αναβαθμιστεί και υπάρχει αποκλειστικά Κέντρο Ελεγχόμενης Φροντίδας, για να βοηθήσει στον περιορισμό των μολυσματικών επιβατών ή προσωπικού, ενώ παράλληλα τους χορηγείται φροντίδα, μακριά από τα γενικά ιατρικά κέντρα.

Ποιο είναι το σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση θετικού τεστ COVID-19 εν πλω;

Το σχέδιο αντιμετώπισης περιλαμβάνει την απομόνωση του μολυσμένου ατόμου, την καραντίνα των κοντινών του επαφών, την ενημέρωση των υγειονομικών αρχών στο λιμάνι προορισμού, τον εκτενή έλεγχο για COVID όσων επηρεάζονται, την εκκένωση προς μια χερσαία εγκατάσταση και τη συνεργασία με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Αν ένας επιβάτης μπει σε απομόνωση, ποιες υπηρεσίες και παροχές φροντίδας διατίθενται;

Προσφέρονται η απαιτούμενη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα σε άτομα που απομονώνονται λόγω COVID-19, και όλες αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Είναι εξοπλισμένο το ιατρικό κέντρο να χειριστεί πιθανές περιπτώσεις COVID-19;

Τα ιατρικά μας κέντρα έχουν ενισχυθεί με επιπλέον ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό επείγουσας φροντίδας (όπως αναπνευστήρες ή κλίνες επείγουσας φροντίδας).

Ποιο είναι το κόστος για έλεγχο και ιατρική φροντίδα για COVID-19 εν πλω;

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος για COVID-19 εν πλω που διενεργείται ως αποτέλεσμα σύστασης της ιατρικής ομάδας παρέχεται δωρεάν, καθώς και κάθε άλλη σχετική ιατρική θεραπεία εν πλω.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Μπορούν οι υπεύθυνοι ομάδων ή άλλα μέλη ομάδων να αιτηθούν πρόωρη επιβίβαση;

Επί του παρόντος, η πρόωρη επιβίβαση δεν διατίθεται, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος απολύμανσης του πλοίου ανάμεσα στα ταξίδια.

Μπορούν οι ομάδες να φέρνουν υλικά και εξοπλισμό εν πλω για χρήση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας;

Ναι.
Κάθε υλικό θα απολυμαίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως οι αποσκευές, πριν τη φόρτωση στο πλοίο.
Η εταιρεία πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων, προκειμένου να οργανωθεί, όπως χρειάζεται.

Μπορούν να γίνουν διευθετήσεις στο τερματικό του λιμανιού για την υποστήριξη της διαδικασίας check-in για μια ολόκληρη ομάδα;

Λόγω της κοινωνικής απόστασης και των πρωτοκόλλων COVID, όλοι οι επιβάτες πρέπει να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία επιβίβασης.
Μια ολόκληρη ομάδα δεν μπορεί να εξαιρεθεί από αυτό.
Η ενημέρωση για διαδοχική άφιξη στο τερματικό του λιμανιού πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων και όλοι οι υπεύθυνοι ομάδων οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι χρόνοι θα τηρούνται απαρέγκλιτα.

Επιτρέπεται η λειτουργία γραφείων φιλοξενίας / εγγραφών;

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία γραφείων φιλοξενίας/εγγραφών εν πλω.
Σε περίπτωση τέτοιου αιτήματος εν πλω, ο υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της κρουαζιέρας, ο οποίος θα προσπαθήσει να παράσχει βοήθεια, ανάλογα με τα αιτήματα και τηρώντας πάντα τα μέτρα για COVID-19.

Θα επιτρέπεται στις ομάδες να φέρνουν δώρα ή αγαθά από έξω για παράδοση σε καμπίνα;

Ναι.
Τα δώρα/αγαθά από έξω που εισέρχονται εν πλω θα πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγισμένα σε πλαστική σακούλα, η οποία θα απολυμαίνεται, πριν την παράδοση.
Δεν επιτρέπονται εξωτερικά φαγώσιμα προϊόντα.

Μπορούν να γίνουν διευθετήσεις στα καθίσματα του εστιατορίου για ομάδες;

Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να απευθύνονται στο group desk της Celestyal, πριν την κρουαζιέρα.
Ο Μετρ θα κάνει το καλύτερο για να ικανοποιήσει το αίτημα σε ένα τμήμα του εστιατορίου και η επιβεβαίωση θα δίδεται κατά την επιβίβαση.

Είναι τα συνεδριακά κέντρα εν πλω διαθέσιμα για τη διεξαγωγή ομαδικών συναντήσεων και εκδηλώσεων;

Ναι, τέτοια αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εκ των προτέρων στο group desk της Celestyal.
Οι ομαδικές συναντήσεις θα επιβεβαιώνονται, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Θα επιβάλλονται επιπλέον μέτρα απολύμανσης, καθώς και η κατάλληλη κοινωνική απόσταση σε τέτοιους χώρους εκδηλώσεων.

Ποια είναι τα πρωτόκολλα απολύμανσης για δανειζόμενο εξοπλισμό, όπως χειριστήρια παρουσίασης, δείκτες, μικρόφωνα, κτλ.;

Ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός θα απολυμαίνεται ανάμεσα στις συναντήσεις.
Θα παρέχονται μαντηλάκια απολύμανσης σε περιπτώσεις όπου ένα αντικείμενο(-α) μεταφέρονται από τον έναν ομιλητή στον επόμενο.
Ο δανεισμός εξοπλισμού πλοίου απαιτεί προέγκριση και ενδέχεται να ισχύουν τεχνικά τέλη.

bitmap@3x 2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Η μπροσούρα μας για τη σεζόν 2022-2023 είναι εδώ! Κατεβάστε τη κι εσείς και ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία με τη Celestyal Cruises

Κατεβάστε

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εγγραφείτε