Όροι Εκδρομών


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΞΗΡΑΣ

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ)

Το παρόν κείμενο εκθέτει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στα πλαίσια των οποίων προσφέρονται προς πώληση οι Εκδρομές Ξηράς. Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία συνάπτεται μια σύμβαση Εκδρομών Ξηράς.

Σαν Celestyal Cruises έχουμε την ευχαρίστηση να προσφέρουμε στους επιβάτες μας μια σειρά από Εκδρομές Ξηράς. Τους συνιστούμε όμως να κάνουν νωρίς κράτηση επειδή μερικές εκδρομές είναι πολύ δημοφιλείς και επομένως η διαθεσιμότητα δεν μπορεί να είναι πάντα εγγυημένη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Όλοι οι επιβάτες είναι ευπρόσδεκτοι να κλείσουν οποιαδήποτε Εκδρομή Ξηράς. Είναι σημαντικό όμως να σημειωθεί πως η συμετοχή σε μερικές από τις Εκδρομές Ξηράς για άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω ανεπαρκών/ακαταλλήλων υπηρεσιών εδάφους. Για παράδειγμα, έλλειψη ράμπας και άλλων καταλλήλων υπηρεσιών για άτομα με μειωμένη κινητικότητα Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες φορές η αποβίβαση επιβατών σε ορισμένα λιμάνια μπορεί να γίνεται με λέμβους. 

Πρέπει επομένως, κατά το χρόνο της κράτησης να γνωστοποιήσετε κάθε πρόβλημα υγείας ή ανικανότητα που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ικανότητα σας να συμετάσχετε ή την ικανότητα οποιουδήποτε μέλους της ομάδας σας να συμετάσχει σε κάποια από τις εκδρομές μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με Εκδρομές Ξηράς που πουλήθηκαν από εμάς όπου σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα τη δική σας ή οποιουδήποτε μέλους της ομάδας σας για συμετοχή δεν μας έχει δηλωθεί κατά τον χρόνο της κράτησης.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Οι τιμές των Εκδρομών Ξηράς υπόκεινται σε αλλαγές και σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να διαφέρουν από αυτές που έχουν δημοσιευθεί. Τέτοιες αλλαγές είναι δυνατό να σημειωθούν λόγω απροβλέπτων αυξήσεων στο κόστος μεταφοράς, και/ή διευθετήσεων στη ξηρά και/ή μεγάλων συναλλαγματικών διακυμάνσεων. 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Οι τιμές των Εκδρομών Ξηράς υπόκεινται σε αλλαγές και σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να διαφέρουν από αυτές που έχουν δημοσιευθεί. Τέτοιες αλλαγές είναι δυνατό να σημειωθούν λόγω απροβλέπτων αυξήσεων στο κόστος μεταφοράς, και/ή διευθετήσεων στη ξηρά και/ή μεγάλων συναλλαγματικών διακυμάνσεων. 

Τα δρομολόγια μπορεί επίσης να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και/ ή όποια απρόβλεπτα προβλήματα σε σχέση με την επιλογή χρόνου κατά την ημέρα πραγματοποίησης της εκδρομής. Η διάρκεια κάθε εκδρομής δηλώνεται κατά προσέγγιση.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟMΙΣMΑ: Το κοινό νόμισμα πάνω στο πλοίο είναι μόνο το Ευρώ / Δολάριο. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναπροσαρμόζουμε τις τιμές, με βάση тην ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ στο πλοίο.

Όλες οι τιμές βασίζονται σε ταρίφες που είναι διαθέσιμες κατά τον χρόνο της κοστολόγησης και υπόκεινται σε αύξηση χωρίς προειδοποίηση για αλλαγή τέτοιας τιμής πριν την έναρξη της εκδρομής ξηράς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙMΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: Οι παιδικές τιμές αναφέρονται σε παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 2 ο έτος της ηλικίας τους αλλά όχι και το 12 ο .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ: Σε περίπτωση μη χρήσης του εισιτηρίου Εκδρομής Ξηράς, το αντίτιμο ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. Ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την εκπνοή της προθεσμίας κράτησης για κάθε εκδρομή (την οποία μπορείτε να ελέγχετε στο Ημερήσιο Πρόγραμα ή στο Γραφείο Εκδρομών Ξηράς).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗMΑΤΩΝ: μπορεί να γίνει μόνο αν παρουσιαστεί ιατρικό σημείωμα από τον γιατρό του πλοίου. Επιβάτες με δυσκολίες στο περπάτημα θα πρέπει να συμβουλευθούν μέλος της Ομάδας Εκδρομών Ξηράς σχετικά με την πιο κατάλληλη γι αυτούς εκδρομή πριν κάνουν κράτηση.

MΕΤΑΦΟΡΑ: Οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπ’ όψη ότι τα πρότυπα μεταφοράς διαφέρουν ανά τον κόσμο. Συνεπώς είναι δυνατό να υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις όπου σε μερικά λιμάνια μπορεί να μην υπάρχουν πούλμαν με κλιματισμό.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘMΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ: Γενικά, κάθε περιήγηση για να πραγματοποιηθεί απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό 30 συμετεχόντων (μερικές είναι δυνατό να απαιτούν πάνω από 30). Στο βαθμό του δυνατού, θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να παρέχονται από τον προμηθευτή καταρτισμένοι ξεναγοί στην απαιτούμενη γλώσσα με βάση την προαναφερθείσα ελάχιστη συμετοχή.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει ξεναγός σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα, θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε βοήθεια από το επί του σκάφους Προσωπικό Εκδρομών Ξηράς όταν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Παρόλο που τα μέλη θα χαρούν να κάνουν μετάφραση στην κατάλληλη γλώσσα το Προσωπικό Εκδρομών Ξηράς δεν είναι επαγγελματίες μεταφραστές. Έτσι δεν έχουμε ευθύνη για λάθη που είναι δυνατό να γίνουν από το προσωπικό εκδρομών ξηράς.

Αν δεν υπάρχουν τουλάχιστο 30 συμετέχοντες που μιλούν την ίδια γλώσσα, μπορεί να οργανώσουμε δίγλωσσο πούλμαν, με ξεναγό που μιλά δυο γλώσσες, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ελάχιστη συμετοχή 15 επιβατών ανά γλώσσα.


Η εταιρεία δεν μπορεί να δεχτεί ευθύνη αν δεν υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός συμετεχόντων και κάτω από τέτοιες περιστάσεις, αν η εκδρομή ακυρωθεί, ο επιβάτης θα δικαιούται μόνο επιστροφής του αντιτίμου της εκδρομής και τίποτε άλλο.

Για πληροφορίες σε σχέση με τα πιο πάνω, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στα μέλη της επί του σκάφους Ομάδας Εκδρομών Ξηράς οι οποίοι θα χαρούν να σας βοηθήσουν.

Ωστόσο, παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι το γραφείο Εκδρομών Ξηράς επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή (όπως και να ενημερώσει ανάλογα τους επιβάτες) αν ο ελάχιστος αριθμός συμετεχόντων που απαιτείται για την πραγματοποίηση της δεν έχει επιτευχθεί (επειδή σύμφωνα με τους όρους κράτησης, ο ελάχιστος αριθμός που πρέπει να υπάρχει είναι 30 επιβάτες).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΣMΑΤΟΣ: Δυστυχώς, αδυνατούμε να παράσχουμε χώρο καπνίσματος στα πούλμαν. Θα εκτιμήσουμε τη συνεργασία σας και θα προσπαθούμε να διευθετούμε, όπου είναι δυνατό, συχνές ευκαιρίες για τους καπνιστές να καπνίζουν εκτός πούλμαν.

ΨΩΝΙΑ: Σε ορισμένες Εκδρομές Ξηράς, παρέχεται χρόνος για προαιρετικά ψώνια. Επειδή οι εκδρομές κατ’ αρχήν δεν έχουν σχεδιαστεί για ψώνια, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Όταν περιλαμβάνονται τέτοια ψώνια, οι επιβάτες πρέπει να σημειώσουν τον χρόνο και τόπο συνάντησης τους και πάντα θα αναμένονται να επιστρέψουν έγκαιρα για να αποφεύγεται κάθε αχρείαστη καθυστέρηση και ταλαιπωρία άλλων εκδρομέων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα ήταν δυνατό να προκύψουν σε σχέση με τυχόν αγορασθέντα αγαθά.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡMΟΣMΕΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ: Είναι δυνατό να κρατήσετε ειδικά σχεδιασμένες/εξατομικευμένες Εκδρομές Ξηράς που θα ανταποκρίνονται προς τις ατομικές/ομαδικές σας ανάγκες, αν δεν επιθυμείτε να συμετάσχετε σε μια από τις κανονικές Εκδρομές Ξηράς που προσφέρονται. Τέτοιες περιηγήσεις ποικίλουν από ιδιωτικές περιηγήσεις μέχρι περιηγήσεις που λειτουργούν με δρομολόγιο τελείως διαφορετικό από αυτό των κανονικών περιηγήσεων. Οι περιηγήσεις αυτές είναι δυνατό να διευθετηθούν τόσο για άτομα όσο και για ομάδες.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Οι ανήλικοι που συμετέχουν σε τέτοιες εκδρομές ξηράς πρέπει να συνοδεύονται πάντα από ένα γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα ή ενήλικο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους. Επιμέλεια ανηλίκου δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε εργαζόμενο της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σκάφους ή αντιπρόσωπο της.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος έναρξης όλων των εκδρομών εξαρτάται από την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι. Οι Επιβάτες πρέπει να σημειώσουν ότι το πλοίο δεν έχει υποχρέωση να περιμένει τον Επιβάτη που είναι δυνατό να έχει τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές και ότι ο Επιβάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τον μεταφορέα και τους ιδιοκτήτες για τυχόν πρόστιμα και/ή καθυστερήσεις ή άλλα έξοδα στα οποία ο μεταφορέας ή ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι δυνατό να υποβληθεί.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΔΡΟMΩΝ: μπορούν να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω τοπικών εθίμων, αργιών και άλλων αιτιών που δεν ήταν γνωστές κατά τον χρόνο της εκτύπωσης. Τα ωράρια των λιμένων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρακαλείσθε να φυλάγεστε από τους πορτοφολάδες και πάντα να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. μην αφήνετε στο πούλμαν ßπολύτιμα αντικείμενα. μην παίρνετε μαζί σας μη αναγκαία πολύτιμα αντικείμενα όταν βγαίνετε στη στεριά.

ΣΥΝΙΣΤΩMΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥMΑΣΙΑΣ: Καλύπτετε τα γόνατα και τους ώμους όταν επισκέπτεσθε θρησκευτικούς χώρους. Είναι δυνατό να σας απαγορευθεί η είσοδος αν είστε ακατάλληλα ντυμένοι. μερικοί αρχαιολογικοί χώροι έχουν σκαλοπάτια και το έδαφος είναι ανώμαλο. Παρακαλείσθε να φοράτε άνετα ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για περπάτημα.

ΣΗMΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε Εκδρομή Ξηράς που δεν έχει πουληθεί από μας. Οι Εκδρομές Ξηράς πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι με τη σειρά τους είναι δυνατό να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τοπικών προμηθευτών. Θα κάνουμε διευθετήσεις όπως κάθε εκδρομή που πωλείται από μας πραγματοποιείται από ειδικευμένους παροχείς εκδρομών. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις ή παραλείψεις του παροχέα εκδρομών. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι σε σχέση με όλες τις εκδρομές δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη ή υποχρέωση για οποιανδήποτε απώλεια, βλάβη ή τραυματισμό που θα υποστείτε, εκτός αν τέτοια απώλεια, βλάβη ή τραυματισμός προκύπτει από νομικό μας καθήκον.

Θα επιδεικνύουμε εύλογη επιμέλεια και επιδεξιότητα στην επιλογή του παροχέα εκδρομών αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη από τον παροχέα εκδρομών. Θα προσπαθούμε πάντα να διορίζουμε αξιόπιστους και ικανούς τοπικούς παροχείς που συμορφώνονται προς όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα.

Τα πρότυπα υγιεινής φιλοξενίας και μεταφοράς είναι δυνατό να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε περίπτωση παραπόνου ή απαίτησης από Επιβάτη, η σύμβαση Εκδρομής Ξηράς με τον Επιβάτη θα θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί αν υπάρχει πλήρης συμόρφωση προς τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, παρά το δίκαιο της Σύμβασης του Επιβάτη που σχετίζεται με την κρουαζιέρα του.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν αντικανονική εκτέλεση ή τραυματισμό που οφείλεται πλήρως σε σφάλμα του επιβάτη ή οποιουδήποτε στην παρέα τους και/ή την απρόβλεπτη ή αναπόφευκτη πράξη ή παράλειψη τρίτου άσχετου προς την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της Εκδρομής Ξηράς και/ή ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο μας και/ή τον έλεγχο σχετιζόμενου προμηθευτή, οι συνέπειες των οποίων, ακόμα και με την επίδειξη δέουσας επιμέλειας, δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή αποτραπεί.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Όλα τα εισιτήρια, οι αποδείξεις, τα κουπόνια και οι συμβάσεις, εκδίδονται στα πλαίσια όλων των όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τους οποίους τέτοια μέσα μεταφοράς, διαμονής και άλλες υπηρεσίες προσφέρονται και παρέχονται. με την αποδοχή τέτοιων εισιτηρίων, αποδείξεων, κουπονιών και συμβάσεων, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Όλες οι επίγιειες, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του πραγματικού μεταφορέα, που είναι δυνατό να περιορίζουν ή και να αποκλείουν ευθύνη, και ενσωματώνονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Όλες οι εκδρομές ξηράς θα υπάγονται στους νόμους της χώρας μέσα στην οποία τέτοιες εκδρομές ξηράς πραγματοποιούνται και όλες οι διαφορές θα επιλύονται στα δικαστήρια της ίδιας χώρας. Ο παροχέας Εκδρομών Ξηράς επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο από εκδρομή ξηράς όταν κατά την άποψη του η συμπεριφορά τέτοιου προσώπου θα ήταν επιζήμια, δυσαρμονική ή ασυμβίβαστη προς το συμφέρον, την άνεση, την ασφάλεια ή την ευημερία της ομάδας σαν συνόλου, σε περίπτωση συμετοχής του προσώπου αυτού στην εκδρομή. Η αφαίρεση οποιωνδήποτε πολιτιστικών αντικειμένων σαν σουβενίρ απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

Όλες οι Εκδρομές Ξηράς υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.