Ταξιδιωτικά έγγραφα και βίζα

Ταξιδιωτικά έγγραφα και βίζα

Ανάλογα με την εθνικότητά σας και το δρομολόγιο της κρουαζιέρας σας, θα χρειαστείτε έγκυρες και ισχύουσες ταυτότητες, διαβατήρια και βίζα Σένγκεν πολλαπλών εισόδων. Σας προτρέπουμε να σιγουρευτείτε πως έχετε έτοιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα πολλές μέρες πριν τη μέρα της αναχώρησης. Στην περίπτωση που δεν έχετε τα απαιτούμενα χαρτιά ή αυτά έχουν λήξει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές και να εκδώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή να ανανεώσετε τα παλιά. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για να επιβιβαστείτε στα πλοία μας πρέπει οπωσδήποτε να έχετε όλα τα κατάλληλα, έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανόν να μην μπορέσετε να επιβιβαστείτε κι επιπλέον να χάσετε το χρηματικό αντίτιμο που έχετε καταβάλει. Είναι ευθύνη του επιβάτη να διασφαλίσει ότι τα έγγραφά του συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Συνθήκης Σένγκεν.

Η Ελλάδα είναι επίσημο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει επικυρώσει τη Συμφωνία Σένγκεν, η οποία καταργεί τους ελέγχους στα κοινά εσωτερικά εδάφη της Ε.Ε., τόσο όσον αφορά τα εναέρια όσο και τα θαλάσσια σύνορα. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται στους πολίτες των κρατών-μελών να ταξιδεύουν μέσα στα όρια της Ε.Ε. χωρίς βίζα, για μια περίοδο έως 3 μήνες από την ημερομηνία εισόδου τους. ΜΟΝΟ πολίτες συγκεκριμένων κρατών-μελών της Ε.Ε. (παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική σας Πρεσβεία ή Προξενείο για λεπτομέρειες) μπορούν να πάρουν μέρος στις κρουαζιέρες μας που πιάνουν στα λιμάνια της Τουρκίας χωρίς διαβατήριο. Για τους πολίτες των υπόλοιπων χωρών απαιτείται η επίδειξη διαβατηρίου. Επιπλέον, η επίδειξη διαβατηρίου απαιτείται σε μια σειρά άλλων συναλλαγών, όπως η αλλαγή συναλλάγματος κι ορισμένες αγορές. Οι αεροπορικές και οι υπόλοιπες μεταφορικές εταιρείες απαιτούν την επίδειξη έγκυρου διαβατηρίου ή/και ταυτότητας ή κάποια άλλη μορφή επίσημου πιστοποιητικού ταυτοποίησης.
Πολίτες που προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Σένγκεν, χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών από όπου προέρχεστε ή ελάτε σε επαφή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Βίζα δεν απαιτείται για τους ταξιδιώτες εκείνους που είναι κάτοχοι έγκυρων διαβατηρίων και προέρχονται από χώρες μη κράτη-μέλη της Ε.Ε., εάν παραμείνουν στην Ελλάδα για λιγότερο από 3 μήνες (90 ημέρες) σε συνολικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών. Παρακαλούμε αποταθείτε στις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία της περιοχής σας.

**Ορισμένες εθνικότητες ενδέχεται να χρειάζονται τουρκική βίζα σε περίπτωση τελικής επιβίβασης/αποβίβασης σε τουρκικό λιμένα. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις τοπικές Τουρκικές Πρεσβείες/Προξενεία αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη βίζα. Δεν απαιτείται τουρκική βίζα για τους υπό μεταφορά επιβάτες που ταξιδεύουν σε τουρκικό λιμένα.

**Ειδικά για την κρουαζιέρα των 3 Ηπείρων, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τις τοπικές πρεσβείες/προξενεία του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Κύπρου σχετικά με τις απαιτήσεις αναφορικά με τη βίζα ή, εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Ευρωπαϊκή ταυτότητα και διαβατήριο

Εάν είστε Έλληνας υπήκοος, για το ταξίδι σας θα χρειαστείτε ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο σε ισχύ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρη ευρωπαϊκή ταυτότητα* ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του διαβατηρίου σας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 κενές σελίδες και ότι το διαβατήριό σας λήγει τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κρουαζιέρας. Οποιαδήποτε στρατιωτική ταυτότητα δεν θεωρείται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.

***Οι Τουρκικές αρχές δέχονται μόνο τις ταυτότητες των παρακάτω χωρών: Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Γεωργία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ουκρανία, Ελλάδα, Πολωνία και Βουλγαρία.

 

Οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω χώρες μπορούν να ταξιδέψουν μόνο με διαβατήριο της χώρας τους.

Βίζα πολλαπλών εισόδων

Οι κάτοχοι διαβατηρίων που χρειάζονται ειδική θεώρηση (visa) για να εισέλθουν σε χώρα, η οποία έχει υπογράψει τη Συνθήκη Σένγκεν (π.χ. Ελλάδα), θα πρέπει να προσκομίσουν βίζα Σένγκεν πολλαπλών εισόδων. Οι αλλοδαποί κάτοικοι Ελλάδας, από χώρες εκτός Σένγκεν, χρειάζεται να επιδείξουν άδεια παραμονής και θα πρέπει να συμβουλευτούν την αρχή που εξέδωσε την άδεια παραμονής τους, για το εάν δύνανται να επισκεφτούν ταυτόχρονα τρίτη χώρα (π.χ. Τουρκία).

** Κατ’ εξαίρεση, για την κρουαζιέρα των 3 Ηπείρων, όλοι οι επιβάτες πρέπει να διαθέτουν ένα έγκυρο διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών μετά το πέρας της κρουαζιέρας. Τα δελτία ταυτότητας δεν γίνεται αποδεκτά σε αυτό το δρομολόγιο λόγω των ισραηλινών κανονισμών για τη Μετανάστευση.

ETIAS – Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

Από το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης ταξιδιού με το όνομα ETIAS για επισκέπτες από χώρες εκτός ΕΕ οι οποίοι δεν χρειάζονται βίζα για είσοδο στον χώρο Σένγκεν. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ που δεν χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στον χώρο Σένγκεν πρέπει να κάνουν αίτηση για άδεια ταξιδίου μέσω του συστήματος ETIAS πριν να ταξιδέψουν. Με την άδεια ταξιδιού ETIAS, οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέλθουν σε κράτη του Χώρου Σένγκεν για επαγγελματικούς λόγους ή λόγους αναψυχής και θα τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε επαγγελματικές και τουριστικές δραστηριότητες για έως 90 ημέρες.

Το ETIAS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας, τη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα και την ισχυροποίηση του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου των συνόρων εντός Ευρώπης. Καθώς το ETIAS εξετάζει και ελέγχει τους επισκέπτες ψηφιακά, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει ενδεχόμενο κίνδυνο σχετικά με επισκέπτες με απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης βίζας που εισέρχονται και αποχωρούν από τις 26 Ευρωπαϊκές χώρες στον Χώρο Σένγκεν.

Η άδεια εισόδου ETIAS δεν είναι βίζα. Μάλλον, είναι μία άδεια ή απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης βίζας. Είναι παρόμοιο με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Άδειας Ταξιδίου (ESTA) στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποτελείται από ένα σύστημα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που ελέγχει την ταυτότητα και τα στοιχεία διαβατηρίου κάθε αιτούντα σε πολλές βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Αφού εγκριθεί, η άδεια ETIAS ισχύει για 3 χρόνια ή μέχρι το τέλος της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που καταχωρήθηκε κατά την αίτηση. Ωστόσο, η αδειοδότηση ETIAS δεν εγγυάται την είσοδο στη χώρα προορισμού αφού όλοι οι επισκέπτες υπόκεινται κάθε φορά σε συνοριακούς ελέγχους.

Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο με τις χώρες/εθνικότητες που πρέπει να κάνουν αίτηση για άδεια ETIAS πριν να ταξιδέψουν σε κράτη του Χώρου Σένγκεν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα προστεθούν περισσότερες χώρες στον κατάλογο πριν την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος το 2021.

• Αλβανία

• Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

• Αργεντινή

• Αυστραλία

• Μπαχάμες

• Μπαρμπάντος

• Βοσνία και Ερζεγοβίνη

• Βραζιλία

• Μπρουνέι

• Καναδάς

• Χιλή

• Κολομβία

• Κόστα Ρίκα

• Ντομίνικα

• Ελ Σαλβαδόρ

• Γεωργία

• Γρενάδα

• Γουατεμάλα

• Ονδούρα

• Χονγκ Κονγκ

• Ισραήλ

• Ιαπωνία

• Κιριμπάτι

• Μακάο

• Μαλαισία

• Νησιά Μάρσαλ

• Μαυρίκιος

• Μεξικό

• Μικρονησία

• Μολδαβία

• Μαυροβούνιο

• Ναούρου

• Νέα Ζηλανδία

• Νικαράγουα

• Βόρεια Μακεδονία

• Παλάου

• Παναμάς

• Παραγουάη

• Περού

• Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

• Σάντα Λουτσία

• Άγιος Βικέντιος

• Σαμόα

• Σερβία

• Σεϋχέλλες

• Σιγκαπούρη

• Νήσοι Σολομώντος

• Νότια Κορέα

• Ταϊβάν

• Ανατολικό Τιμόρ

• Τόνγκα

• Τρινιδάδ και Τομπάγκο

• Τουβαλού

• Ουκρανία

• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

• Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

• Ουρουγουάη

• Βανουάτου

• Βενεζουέλα

Ταξιδιωτικά έγγραφα που αφορούν την κρουαζιέρα

Εκτός από τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, θα πρέπει να έχετε επάνω σας όλα τα επίσημα έγγραφα που αφορούν στην κρουαζιέρα που έχετε αγοράσει, το εισιτήριό σας ή το voucher από το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο.

Επίσης, συνιστούμε να έχετε διαβάσει το έγγραφο «Όροι Μεταφοράς» και να έχετε μαζί σας εκτυπωμένο αντίγραφό του.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι (Έλληνες πολίτες)

Αν τα παιδιά σας ταξιδεύουν χωρίς εσάς, με τη συνοδεία κάποιου συγγενικού προσώπου, π.χ θεία, θείος ή παππούς/γιαγιά, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να επικυρώσετε υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 με την οποία θα δηλώνετε ότι επιτρέπετε τη συμμετοχή του παιδιού σας σε αυτό το ταξίδι. Αν ένα ανήλικο παιδί ταξιδεύει με ταυτότητα αλλά χωρίς διαβατήριο, ακόμη και αν συνοδεύεται από τον ένα γονέα του, ο άλλος γονέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να επικυρώσει υπογεγραμμένη δήλωση του νόμου 105 από την οποία θα προκύπτει ότι συμφωνεί με αυτό το ταξίδι.

Σημείωση: Για λόγους ασφαλείας και για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών επιβίβασης και αποβίβασης σε κάθε λιμάνι, η ταυτότητα ή το διαβατήριο σας θα φυλάσσονται από το λογιστήριο από τη στιγμή που θα κάνετε check-in στο σταθμό επιβίβασης. Οι ταυτότητες και τα διαβατήρια επιστρέφονται πριν το τέλος της κρουαζιέρας. Σε όλα τα υπόλοιπα λιμάνια του ταξιδιού, το μόνο που χρειάζεται να επιδείξετε είναι η προσωπική σας κάρτα επιβίβασης εφόσον σας ζητηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα ή για κάποια βοήθεια σχετικά κάποιο διαδικαστικό θέμα της Celestyal Cruises, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών στο (+30) 216-400 9821.

Download-23-24-brochure-GR

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Η μπροσούρα μας για τη σεζόν 2024-2025 είναι εδώ! Κατεβάστε τη κι εσείς και ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία με τη Celestyal Cruises.

Κατεβάστε

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εγγραφείτε